Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Trang chủ / Tin tức / Chính xác nhỏ mang lợi ích lơn

Chính xác nhỏ mang lợi ích lơn

 

  1. Tiết kiệm thời gian và nhân công trong việc cân – đong – đo – đếm sản phẩm.
  2. Những thói quen và lợi ích kinh tế, mà không phải bất cứ khách hàng nào cũng để ý đến sự thất thoát nguyên vật liệu, trong sản xuất, chế biến, kiểm tra hàng hóa..v.v…
  3. Quản lý chặt chẽ từng khâu: Nhập hàng – Phân lọai – Xử lý – Chế biến – Thành phẩm – Xuất hàng.
  4. Thuận tiện trong việc thống kê sổ sách, quản lý Xuất – Nhập – Tồn hàng hóa tại công ty, bằng cách đưa số liệu vào máy vi tính, xử lý số liệu, xuất ra định dạng Excell.
  5. Những chi phí và thất thoát khi phải cân ở nơi khác như:
  • Phí nhân công, hao mòn xe . . .
  • Phí xăng, dầu, cầu đường.
  • Thất thoát trong quá trình vận chuyển.
  • Cân không chính xác hoặc cân không đúng trọng lượng thật của hàng hóa.
  • Mất nhiều thời gian, chậm trễ trong việc xuất – nhập hàng.

About admin

Check Also

Cân điện tử là gì, cấu tạo của một cân điện tử

Cân điện tử là một phát minh vĩ đại của con người, làm con người ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blowjob