Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cat Vuong
cancatvuong
0916 344106
Tỷ giá
AUD16,259
CAD17,533
CHF23,492
EUR26,792
GBP29,788
HKD3,002
JPY215
KRW21
SGD17,079
THB749
USD23,455
(Vietcombank)
Liên kết & Lượt truy cập
Đang xem: 2   Tổng lượt: 291,514
Đối tác

Sản phẩm ngẫu nhiên
Cảm Biến NB9
Cảm Biến NB9
Cảm biến cân sàn
Đầu trọng lượng XK3190-A12
Đầu trọng lượng XK3190-A12
Đầu trọng lượng
Cân bỏ túi JKD
Cân bỏ túi JKD
Cân bỏ túi
Đầu thủy sản XK3190-A12S
Đầu thủy sản XK3190-A12S
Đầu thủy sản
Cảm Biến NQ1
Cảm Biến NQ1
Cảm biến cân công nghiệp
Cân phân tích TE
Cân phân tích TE
Cân 4 số lẻ

TE Series Analytical Balance

The performance specifications of the Sartorius Talent series of balances set new accents in the class of compact and affordable laboratory balances. Whether you need to weigh in laboratories, vocational training facilities, classrooms or in the field, with a Sartorius Talent series balance you’ll always have just the right equipment.

Cân tính giá JPA
Cân tính giá JPA
Cân tính giá
Cân phân tích GX
Cân phân tích GX
Cân 3 số lẻ
Cân nhà bếp JK-01
Cân nhà bếp JK-01
Cân nhà bếp
Đầu cân hệ thống XK3190-H2B
Đầu cân hệ thống XK3190-H2B
Đầu cân hệ thống
Đầu thủy sản JWI-501
Đầu thủy sản JWI-501
Đầu thủy sản
Bàn cân tính giá
Bàn cân tính giá
Cân tính giá
Cat Vuong, Cat Vuong company, cancatvuong, CÁT VƯỢNG, ctycatvuong, 有 限, 有 限 公 司.