Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cat Vuong
cancatvuong
0916 344106
Tỷ giá
AUD16,033
CAD17,681
CHF23,579
EUR26,165
GBP29,949
HKD2,986
JPY214
KRW21
SGD17,133
THB781
USD23,260
(Vietcombank)
Liên kết & Lượt truy cập
Đang xem: 2   Tổng lượt: 333,342
Đối tác

Sản phẩm ngẫu nhiên
Cân đóng bao bán tự động DCS-50A-2
Cân đóng bao bán tự động DCS-50A-2
Cân đóng bao

FEATURES:

APPLICATION:suitable for packing farinaceous and granule materiel
Indicator:Xk3190-C601

Đầu cân hệ thống XK3190-H2C
Đầu cân hệ thống XK3190-H2C
Đầu cân hệ thống
Cảm Biến NA21
Cảm Biến NA21
Cảm biến cân bàn
Cân chiết rót DCS-50C-3
Cân chiết rót DCS-50C-3
Cân chiết rót
Đầu tính giá JWI-700P
Đầu tính giá JWI-700P
Đầu tính giá
Cân xe nâng SCS 1/2
Cân xe nâng SCS 1/2
Cân xe nâng
Cảm Biến NA34
Cảm Biến NA34
Cảm biến cân bàn
Cảm Biến NB9
Cảm Biến NB9
Cảm biến cân sàn
Cảm biến cân ôtô LCC11
Cảm biến cân ôtô LCC11
Cảm biến cân ôtô
Đầu trọng lượng JWI-588
Đầu trọng lượng JWI-588
Đầu trọng lượng
Đầu cân hệ thống AD4329
Đầu cân hệ thống AD4329
Đầu cân hệ thống
Cân phân tích DJ300
Cân phân tích DJ300
Cân 3 số lẻ
Cat Vuong, Cat Vuong company, cancatvuong, CÁT VƯỢNG, ctycatvuong, 有 限, 有 限 公 司.