Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cat Vuong
cancatvuong
0916 344106
Tỷ giá
AUD16
CAD18
CHF25
CNY3
EUR26
GBP31
HKD2
JPY203
KRW20
SGD17
THB701
USD22
(Vietcombank)
Liên kết & Lượt truy cập
Đang xem: 2   Tổng lượt: 500,521
Đối tác

Sản phẩm ngẫu nhiên
Cân tính giá JPG
Cân tính giá JPG
Cân tính giá
Cân kỹ thuật PA3102
Cân kỹ thuật PA3102
Cân 2 số lẻ
PA3102
OHAUS Pioneer Analytical Balances
Đầu thủy sản XK3190-A10
Đầu thủy sản XK3190-A10
Đầu thủy sản
Cân Chữ U
Cân Chữ U
Các loại cân khác
Cân sấy ẩm MS_MX_MF_ML
Cân sấy ẩm MS_MX_MF_ML
Cân sấy ẩm
Đầu cân hệ thống XK3190-C602
Đầu cân hệ thống XK3190-C602
Đầu cân hệ thống
Cân phân tích FZ-CT / FX-CT
Cân phân tích FZ-CT / FX-CT
Cân 3 số lẻ
Cảm Biến NC2
Cảm Biến NC2
Cảm biến cân công nghiệp
Cảm Biến NB1
Cảm Biến NB1
Cảm biến cân sàn
Cân phân tích CPA
Cân phân tích CPA
Cân 4 số lẻ
The Sartorius CPA analytical and semi-microbalance is our go-to unit for standard laboratory weighing. The CPA features reliable and repeatable performance, large easy to read display and a great removable draft shield. The CPA has also proven to be our most popular rental unit due to its easy setup and straight forward operation.
Bàn cân đếm mẫu
Bàn cân đếm mẫu
Cân đếm mẫu
Cân bỏ túi JKD
Cân bỏ túi JKD
Cân bỏ túi
Cat Vuong, Cat Vuong company, cancatvuong, CÁT VƯỢNG, ctycatvuong, 有 限, 有 限 公 司.