Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cat Vuong
cancatvuong
0916 344106
Tỷ giá
AUD15
CAD17
CHF23
CNY3
EUR25
GBP30
HKD3
JPY210
KRW20
SGD16
THB752
USD23
(Vietcombank)
Liên kết & Lượt truy cập
Đang xem: 1   Tổng lượt: 354,431
Đối tác

Sản phẩm ngẫu nhiên
Đầu tính giá XK3190-A15E
Đầu tính giá XK3190-A15E
Đầu tính giá
Kích thước bàn cân JPF-2000
Kích thước bàn cân JPF-2000
Kích thước bàn cân
Cân đóng bao bán tự động DCS-50A-2
Cân đóng bao bán tự động DCS-50A-2
Cân đóng bao

FEATURES:

APPLICATION:suitable for packing farinaceous and granule materiel
Indicator:Xk3190-C601

Cảm Biến NA8
Cảm Biến NA8
Cảm biến cân bàn
Cân phân tích GX
Cân phân tích GX
Cân 3 số lẻ
Cân trọng lượng GP
Cân trọng lượng GP
Cân trọng lượng
Đầu trọng lượng XK3190-A12
Đầu trọng lượng XK3190-A12
Đầu trọng lượng
Cân sấy ẩm MOC-63
Cân sấy ẩm MOC-63
Cân sấy ẩm
Cảm Biến NC2
Cảm Biến NC2
Cảm biến cân công nghiệp
Cảm Biến NQ3-4-5
Cảm Biến NQ3-4-5
Cảm biến cân công nghiệp
Cảm Biến NA10
Cảm Biến NA10
Cảm biến cân bàn
Cân chiết rót DCS-50C-3
Cân chiết rót DCS-50C-3
Cân chiết rót
Cat Vuong, Cat Vuong company, cancatvuong, CÁT VƯỢNG, ctycatvuong, 有 限, 有 限 公 司.